Sponsorlus

Sotsiaalselt vastutustundliku ettevõttena annab Nurme omapoolse panuse ühiskonna arengule ning toetab projekte, mis on seotud eelkõige spordi, hariduse, ettevõtluse või kultuuri valdkonnaga. Kui ka Sina oled korraldamas üritust, siis palun tutvu meie sponsorluse põhimõtetega ning eesmärkidega. Sponsorlustaotluse palume saata minimaalselt 2 kuu enne ürituse toimumist.

Täidan sponsorlustaotluse siin

Taotluste ülevaatamisel võtame arvesse järgneva:

 • Taotlus on esitatud põhjalikult läbimõeldes, arvestades Nurme huve
 • Taotlus on adresseeritud vaid Nurmele
 • Taotluses on projekti lühike ja informatiivne tutvustus
 • Taotluses on ära toodud konkreetsed ettepanekud ühistegevusteks
 • Taotluses on märgitud täpsed ootused ja mahud
 • Taotluses on välja toodud Nurme kui sponsori esitlemise plaan
 • Taotlus esitatakse piisava etteteatamise ajaga
 • Lähtuvalt Nurme sponsorluse põhimõtetest, ei toeta me eraisikuid ega poliitilise või usulise taustaga üritusi.

Toetuse suurus sõltub konkreetse projekti eesmärgist ning Nurme hetke võimalustest. Rahalisi toetusi Nurme üldjuhul ei tee, toetame võimaluste piires toodete või kinkekaartidega.

Mida ootame sponsorlustaotlejalt:

 • Anname oma panuse toodete, teadmiste, oskuste või aja näol, vastu soovime head mainet
 • Lähtume vastastikest üldistest turunduseesmärkidest
 • Peame oluliseks kontaktide hulka
 • Partneri huvid peavad vastama meie imagole, väärtustele, sihtrühma hoiakutele, elustiilile
 • Eristumine kaas-sponsorlustest
 • Kahepoolne soov sisuliselt panustada